Undervisning

Introduktion
Hvis du er interesseret i undervisningen i Meditationsskolen kan der træffes aftale om, at blive introduceret til undervisningen. Det er i første omgang en individuel supervision. Den består af en samtale, meditation og forslag til, hvordan der kan arbejdes med meditation. Hvis du efter denne supervision er interesseret i mere undervisning kan der træffes aftale om to yderligere tider.
Introduktionen er således muligheden for personlig supervision over tre gange på et halvt år. Denne undervisning finder sted på Munachs kontor. Efter denne introduktion er det muligt at påbegynde undervisningen i Meditationsskolen.

Der kan være forskellige veje ind i arbejdet med udvikling.
Nogle mennesker har altid arbejdet med fordybelse og udvikling – og fundet inspiration hertil i gennem kunstnerisk virke. Andre vælger at arbejde med udvikling på baggrund af en krise, det kan være sygdom eller tab. Det er vigtigt, at der er et seriøst ønske om udvikling og en erkendelse af, at det at lære at meditere kræver disciplin og tålmodighed.

En autentisk udviklingsproces vil altid tage fat om de steder i bevidstheden, hvor der er mindst bevidsthed. Derfor er disciplin afgørende, da det ubevidste notorisk søger ind i områder uden struktur og sammenhæng som det første. Det kan sammenlignes med den måde, som vand altid søger hen på det laveste sted. Der kan det daglige arbejde med meditation opbygge mere bevidsthed. Men vores erfaring er, at der findes ingen lette genveje til at foretage fundamentale ændringer i et menneskes liv. Men at det at arbejde med fundamentet er en forudsætning for at lære at meditere.

Man kan godt vælge at arbejde med meditation, hvor man gennem teknikker kan få nogle store oplevelser af at komme ind i væren og oplevelser af sammenhæng. Det er en anden tilgang til meditation.

Undervisningen på Munach prioriterer at arbejde med fundamentet for meditation, idet meditation så opstår af sig selv. Undervisningen er derfor rettet mod mennesker, der er i overensstemmelse med den tilgang.

Meditationsskolen
Meditationsskolen er rammen om det meditative arbejde. Vi betegner ikke meditation som den konkrete tid vi tilbringer i fordybelse, men som en dimension i bevidstheden hos alle mennesker. Når man vælger at arbejde med den dimension, så arbejder man med at forbinde det ubevidste med meditation. Meditation er det sted i bevidstheden, hvor der er størst overblik. Ved at arbejde med fordybelse tilfører man struktur til jegets mere almindelige bevidsthed.

Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af moduler og selvstudie.

Modulerne er lørdage og søndage i lige uger. Der er ikke mødepligt til modulerne, men udbyttet af undervisningen er størst ved fremmøde. Undervisningen på modulerne fokuserer på at øge forståelsen og erfaringen af arbejdet med meditation. Hvis man ikke deltager på modulet, vil det være muligt at arbejde selvstændigt med undervisningsmaterialet. Undervisningen på modulerne er kollektiv. Der vil oftest være 50 – 60 personer tilstede. Undervisningen er en kombination af oplæg, dialog og fordybelse. Der indgår musik og bevægelse i arbejdet med fordybelse.

Selvstudiet består i dagligt at arbejde minimum en halv time med meditation. Hver dag året rundt er der en instruktion til meditation, som der arbejdes med. Det kan enten foregå i meditationsrummet på Munach eller derhjemme – eller på ens arbejdsplads, hvis man følger undervisningen gennem sin arbejdsplads. Undervisningsmaterialet er tilgængeligt på Munachs intra, så den enkelte selv kan vælge, hvor der arbejdes med materialet. Vi anbefaler desuden, at man udover det daglige arbejde med meditation også skriver sine drømme ned og arbejder med sin forståelse af udviklingen.

Deltagelse i undervisningen forudsætter selvstændighed og disciplin.

Private
Hovedparten af de personer, der følger undervisningen i Meditationsskolen gør det som private. De har valgt at anvende undervisningen som en del af en personlig udviklingsproces. Den proces vil også ofte indrage arbejdslivet, da målet er at skabe helhed.

I forbindelse med modulerne i Meditationsskolen er der i dialogen mulighed for at få supervision af den personlige proces. Det tager afsæt i spørgsmål, drømme og refleksioner. Det er også muligt at bestille individuel supervision udenfor modulerne.

Virksomheder
Der er en mindre gruppe virksomheder, som følger undervisningen i Meditationsskolen. Det er både virksomhedsledere og medarbejdere. Virksomheder kan desuden bestille supervison. Det vedrører virksomhedens udvikling og/eller supervision af virksomhedens medarbejdere. Undervisningen foregår i virksomheden.