Munach

Munach
Undervisningen varetages af Jørgen Høher.
Jørgen Høher har studeret filosofi og teologi ved Århus Universitet.
Som præst i Folkekirken i Lundum Hansted Pastorat udviklede interessen sig for at inddrage meditation, som en måde at arbejde med menneskets helhed. Jørgen Høher valgte at forlade jobbet i Folkekirken, for at arbejde med meditation udenfor en religiøs ramme.

Jørgen Høher blev ansat som forstander for Center for Integreret Medicin, Ranum. Her søgte han at inddrage sin erfaring med meditation og udvikling i samarbejdet med læger og andre faggrupper med henblik på at tilbyde en helhedsorienteret behandling.

Da Jørgen Høher havde arbejdet med meditationsundervisning i forskellige sammenhænge i 10 år, valgte han i 1988 at oprette virksomheden Munach. I perioden 1988 – 2005 som en kursusvirksomhed. Siden 2006 har virksomheden været drevet som en meditationsskole.

Virksomheden er beliggende på Djursland. Stedet her er valgt, idet Jørgen Høher ønskede en ejendom, som var beliggende tæt på hav og kyststrækninger. Jørgen Høher har i en årrække fundet inspiration til sit arbejde gennem paragliding.

Da virksomheden blev oprettet i 1988 fik den navnet Munach. Inspirationen til navngivningen kom fra en drøm, som Jørgen Høher havde i 1983. I drømmen var Munach navnet på et bjerg, hvorfra man kunne overskue lidelse og tab.
Beskrivelsen er kernen i arbejdet med meditation. Lidelse kan beskrives som de prægninger i et menneskes liv, der ikke er baseret på væren.

Målet med undervisningen er derfor, at bygge overblik op for derved at kunne finde vej gennem prægningerne istedet for at gentage dem. Undervisningen er en beskrivelse af den proces.

Nogle former for undervisning i meditation beror på metoder og undervisning der gentages, når nye påbegynder undervisningen.

I undervisningen på Munach er hver meditation ny, da instruktionen er en beskrivelse af den aktuelle proces hos den gruppe / person, der modtager undervisning. For at lære at meditere handler det om at lære at se, hvordan virkeligheden ser ud fra væren.

Undervisningen er tilrettelagt som en skole, idet den form svarer til bevidsthedens rytme, hvor funktion og væren hver dag på ny skal arbejde sammen. Den undervisningsform blev en realitet efter 17 års erfaringer med kurser. I en kursusform er der stor mulighed for fordybelse, og det er en god form at arbejde i for at flytte personlige forhindringer. Men den har sine begrænsninger i selve det at lære at afkode det ubevidste og skabe et dagligt samarbejde mellem væren og funktion. Det kræver, at der arbejdes dagligt og at undervisningen er tilstede her.

Tonen i undervisningen er uhøjtidelig. Den bærer præg af, at de folk der modtager undervisning ønsker at udvikle sig – og at humor og selvindsigt er positive kompotenter i den proces.

Stedet bærer præg af, at der er stor fleksibilitet for den enkelte til at vælge, hvornår / hvor der arbejdes med meditation. Meditationsrummet er åbent i alle dagtimer året rundt. Vi lægger vægt på, at undervisningen skal kunne forenes med alle de andre gøremål i hverdagen. Der er ikke nogen sociale arrangementer eller fællesskaber knyttet til undervisningen.

Nogle af de mennesker, der følger undervisningen har valgt at bosætte sig på Djursland, idet de ønsker at anvende undervisningsfaciliteterne i det daglige arbejde med meditation.

De der følger undervisningen i Meditationsskolen har desuden mulighed for at benytte stedets fitnessrum.

Faciliteterne er lyse nyrenoverede lokaler, hvor der i indretningen er lagt vægt på æstetik og kvalitet i materialevalg.